bipolar triggers

Bipolar Causes and Triggers

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Bipolar Causes and Triggers Bipolar disorder has no single cause. It appears that certain people are genetically predisposed to bipolar disorder, yet not everyone with an inherited vulnerability develops the illness, indicating that genes are not the only cause. Some brain imaging studies show physical changes in the brains of people with bipolar disorder. Other research points to neurotransmitter imbalances, abnormal thyroid function, circadian rhythm disturbances, and high levels of the stress hormone cortisol.

Filli Ferħana U Filli Mimlija Rabja – 29/03/2017 TVM

Posted Leave a commentPosted in Interview, Media

Lourdes hija omm ta’ żewġt itfal. Tnax-il sena ilu skopriet li għandha l-kundizzjoni mentali tal-Bipolar. “Kont bkejt, fuq li bkejt u bdejt inġib quddiem għajnejja t-tfal, u ngħid ‘min jaf dawk it-tfal, min jaf dawk it-tfal x’se jsir minnhom’. Barra minn hekk kelli ġlieda oħra, ġod-dar kelli l-vjolenza domestika li m’għenitx biex nirribatti l-bipolar. M’għenitni xejn.”

bipolar simplified

Ghazliet Radio 101

Posted Leave a commentPosted in Audio, Media

Waqt Ghazliet Live fuq Radio 101 is -Sibt 5 ta Novembru 2016, gie diskus is-sahha mentali. Albert u Lina McCarthy flimkien mal-psikjatra Dr.Rachel Taylor East mal- Avukat Dr. Arthur Azzopardi, tkelmu dwar dan is-suggett. Mexxiet l-programm Dulcima Aquilina.

group

Laqgha tal-grupp – Open Meeting of the “Be Positive Bipolar Self Help, Malta

Posted Leave a commentPosted in Events, News

PR 20042017 Press Release MALTI  20 ta’ April, 2017 Laqgha tal-grupp “Be Positive Bipolar Self Help, Malta” – V/O 1371 il-Gimgha, 21 ta’ April 2017,  Fil – Kappella Russa – San Anton, Attard Il-grupp  “Be Positive Bipolar Self-help, Malta” se jorganizza laqgha ghal dawk kollha li jbaghtu b’din il-kondizzjoni u ghal dawk li jiehdu hsiebhom. Din il-laqgha ser issir fil-kappella Russa tal – Palazz ta’ San Anton, nhar  il-Gimgha, 21 ta’ April 2017, fis-6.00pm. Bil-permess gentili u kortesija tal-Ecc. Taghha, il-President […]

span

What is the Span of Bipolar Disorder?

Posted Leave a commentPosted in Health Issues

What is the Span of Bipolar Disorder? Periods of the disorder do reoccur throughout a person life if they have had it before. Those who are being treated do lead quality lives, but about 25% of those diagnosed have regular symptoms throughout. There are two major levels of bipolar disorder ranging from bipolar I, bipolar II, but there is also a state known as rapid cycling that can be damaging as well. Bipolar I disorder is the most common illness, […]