Code of Conduct

Code Of Conduct

Code of Conduct for Self Help Groups / Kodiċi ta 'Kondotta għall-Self Help Gruppi:

Group members WILL / Membri tal-grupp se:

 • Respect the role of the group facilitator
 • Jirrispettaw ir-rwol tal-faċilitatur tal- grupp
 • Show respect to one another
 • Nirrespettaw lil xulxin
 • Be courteous to others at all times
 • Inkunu dejjem kordiali lejn l-ohrajn
 • LISTEN to each other
 • Nisimghu lil xulxin
 • Allow others to speak and have their say
 • Naghtu cans lil hadd iehor jitkellem
 • Take time out if needed
 • Tista tiehu break jekk tahseb li ghandek bzonn
 • Keep to time
 • Irrispetta il hin tieghek meta ikun immisek titkellem
 • Abide by the group rules on confidentiality and unacceptable behaviour
 • Jimxu mar-regoli tal-grupp dwar il-kunfidenzjalità u mġiba mhux aċċettabbli, nafdaw lil xulxin u dak li jintqal hawn jibqa hawn
 • Refrain from using offensive language
 • Joqogħdu lura milli jużaw lingwaġġ offensiv
 • Refrain from using sexist or racist comments or behaviour
 • Iżommu lura milli jużaw kummenti jew imġieba dwar religion, politika, rassizmu u intimita personali
 • Respect each other's personal space
 • Nirspettaw li spazju personali ta l- individwu

Group members WILL NOT / Mhux permess

 • Drown out the voices of others or monopolise discussions
 • Mhux permess li waqt persuna tkun qed titkellem naqbsu fil konversazjoni u nikontrollawha.
 • Impose their views on others
 • M ghandnhiex nimponu l-opinjoni personali taghna fuq haddiehor
 • Consume alcohol during meetings
 • Mhux permess alkahol
 • Bring young children to the group
 • Tfal mhux permessi li jattendu
 • Exploit other group members sexually, physically, emotionally, financially or in any other way
 • Jisfruttaw membri oħra tal-grupp sesswalment, fiżikament, emozzjonalment, finanzjarjament jew b'xi mod ieħor

Anyone who infringes the rules may be asked to leave the meeting.

Kull min jikser ir-regoli jistgħu jiġu mitluba li jħallu l-laqgħa.

 

Mission, Vision and Values

The vision of Bepositive Self help group is to provide a society where people with mental health problems are accepted and empowered to improve their quality of life.